Thursday, October 17, 2013

Exchanging.ir درباره فروشگاه آنلاین

Exchanging.ir درباره فروشگاه آنلاین

موضوع فعالیت فروشگاه، خرید و فروش پولهای الکترونیک یا ارزهای اینترنتی است. در حال حاضر امکان خرید و فروش دلار وبمانی و دلار پرفکت مانی در سایت فراهم است و در آینده نزدیک بسته به میزان تقاضا، امکان خرید و فروش سایر پولهای الکترونیک فراهم خواهد شد

  Exchanging.ir